Kedves Diákok! Szeretettel köszöntjük Önöket iskolánkban. A...
    A 2018/2019-es tanévben 75 éves a Pollack!...
Elkészült a Pollack lipdub videó...

Vegyész nyári tábor szakmai értékelése

Tábor célja:

Táborunk célja iskolánk vegyész tagozatos 9-14 évfolyam (14-19 éves) tanulóinak környezetvédelmi és vízügyi tábor szervezése. A vegyész képzés során kevés lehetőség adódik terepi vizsgálatokra, gyakorlatokra valamint képzésükben is szerény mindösszesen heti 1 óra környezetvédelem van 5 év alatt. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink lakóhelyünk környékét minél jobban megismerjék. Erre alkalmas helyszín volt a Dombay-tó, ahol a természeti adottságok mellett az egyéb feltételek is adottak voltak egy 7 napos tábor szervezéséhez.

A tábor során a pécsváradi Dombay-tó vízminőségének felderítése volt elsődleges feladatunk. A tó Pécsváradtól nyugatra, mintegy 2 km-re terül el, vizét a Kisnádasi forrásból nyeri. Térfogata 16900 m3, a legnagyobb mélysége 3 m, átlagos mélysége 1,3 m. A Dombay-tó mesterséges tó, 1961-ben alakították ki Dombay János régész javaslata alapján. A Baranya Megyei Kormányhivatal a tó vízminőségét rendszeresen nem ellenőrzi.

A diákok összetétele a leendő 9. osztályosoktól és a frissen végzett tanulóinkból is áll. Az együtt eltöltött napok az évfolyamokat közelebb hozta egymáshoz és jobban meg tudták ismerni egymást, valamint tanáraikkal is elmélyül a kapcsolatuk, ezáltal elősegítve a hatékonyabb munkát. A tábor során a diákok környezeti érzékenysége erősödött, szociális készségük fejlődött, szakmai tudásuk bővült. Tanulóinktól pozitív visszajelzéseket kaptunk a Dombay-tónál eltöltött időről, jól érezték magukat és szeretnék, hogy jövőre is megrendezésre kerüljön a tábor és esetleg újra hagyománya legyen a táborozásnak iskolánkban.

Tábor szakmai programja:

Víz vizsgálat különböző pontokon a Dombay-tónál és az azt tápláló víznél.

Mintavételi pontok:

 • tó vize különböző pontokon

 • befolyás

 • patak alsó része

 • patak felső része

Mintavételek gyakorisága:

 • héten többször, azonos napszakban

Elvégzett vizsgálatok:

 • Vezetőképességmérés: más néven konduktometria, a vízben oldott szabad ionok elektromos vezetéséről szolgáltat információt. A mérés tulajdonképpen az összes sótartalom meghatározására szolgál. Az egyes ionok mennyisége a módszerrel nem meghatározható. Helyszínen használható kisműszeres analitikai vizsgálat.

 • Vízbőrönd vizsgálatok: nitrit-ion, nitrát-ion, foszfát-ion, pH, ammónium-ion vizsgálatok. Legfontosabb vízminőség jellemzők, amelyek különböző eredetű szennyezésekre is utalhat, ugyanakkor természetből, kőzetek beoldódása során is belekerülhet a vízbe.

 • BISEL: a módszer a hazai kisvízfolyások, vizek makrogerinctelen mintázására összpontosít. Olyan általánosan elterjedt állatfajok meghatározásán alapszik amelyek megtalálhatóak hegy, domb és síkvidéki folyóvizeinkben, patakjainkban, és azok ökológiai állapotát tükrözik. Ezt az ökológiai állapot nyomon követjük és az érzékeny fajok segítségével kategóriákba sorolhatjuk vizeinket tisztaságuk alapján.

 • fotometriás vizsgálat: vas tartalom meghatározásra irányul, fényelnyelésen alapuló módszer

 • komplexometriás titrálás: vízkeménység meghatározás

Tábor egyéb programjai:

 • táborozó avató

 • Pécsváradi vár látogatása, vezetett túrával

 • logótervezés

 • túrázás: Zengő

 • éjszakai túra

 • főző-, és hajóépítési verseny

 • kézműves foglalkozások

 • íjászat

 • táborzárás: esti tábortűz, szalonnasütés, éneklés

 

Értékelés

VEZETŐKÉPESSÉGMÉRÉS

Első lépésben vezetőképesség méréssel meghatároztuk a mintavételezési pontokat, 14 helyen mértük meg. Mivel ezek az értékek kis eltérést mutattak, ezért 8 mintavételezési pontot jelötünk ki. Mintavételezési pontok: gyerekstrand, befolyás, öböl, zsilip, sarkon található büfé, tó közepe, kőlépcső, két épített lejáró közti szakasz. A mérés hátránya, hogy hőmérsékletfüggő. A tó vezetőképessége egységes, számottevő különbség nincs, kiugróan magas értéket nem mutat. A patak vezetőképessége magasabb értéket mutat a forrásnál a legmagasabb a mésztufa kioldódás miatt.

VÍZBŐRÖND VIZSGÁLAT: A TÓ ÉS A PATAK VIZSGÁLATA

A mintákat 2019.07.31 a délutáni órákban, kb. 30 cm mélyről vettük. Üres fél literes ásványvizes palackokat, az adott mintavételi pont vizével átöblítettük, majd feltöltöttük mintával, és légmentesen bezártuk. Felcímkézés után hűtőben tároltuk, a vizsgálat megkezdéséig.

A vizsgálatot 2019.08.01 napján végeztük, vízbőrönd segítségével. Vizsgáltunk során a minták pH-ját, nitrit-, nitrát-, ammónium és foszfátion tartalmát, valamint 2 mintánál az összkeménységet és a karbonát keménységet is meghatároztuk. A két minta nem mutatott lényegbeli eltérést, ezért elég volt 2 helyen meghatározni. A tó keménysége 14-15 német keménységi fok. Ez közepes német keménységi foknak felel meg. A foszfát és ammónia és nitrit tartalom a kimutatási határ alatt van. A tó pH-ja lúgos tartományba van, 7-8 körüli értéken, tartományon belüli. A nitrát tartalom a tó nagyrészén állandó.

Viszont kisebb eltérést a tavat tápláló patak befolyásánál észleltünk. Ezen a részen megemelkedett a nitrát-, és foszfáttartalom. Ez a gyerekstrand értékeit is befolyásolta.

Kontroll vizsgálatot 2019.08.02-kor végeztünk azonos napszakban. Ezek mélységi minták voltak, amelyeket kb 1,5-2 méter mélyről vettünk. Itt újabb 4 mintavételezési pontunk volt, amiket az előző mintákhoz hasonlóan, vízbőrönd segítségével elemeztünk. Itt mind a 4 mintánál mértünk keménységet, és tapasztaltuk, hogy a mélyebb mintáknál már nagyobb volt a szórás, viszont a kritikus értéket egyik sem érte el. Más értékben nem tért el a sekélyebb részeken vett mintáktól.

A vizsgálatok eredményére hivatkozva, mondhatjuk, hogy a tó vize egységes, nagyobb kiugró értékeket nem mutat, kémiai szempontból tiszta. Szépen megfigyelhető az öntisztitó folyamata.

A patak alsó részénél a mintázásokat 2019.07.31-08.02. között végeztük. A mintákat vízbőrönd segítségével elemeztük. Kiugró értéket 2019.08.01-én a nitráttartalomban találtunk (a másik két naphoz képest kétszer annyi volt). Az indok az enyhe esőzés lehet, a talajmosó hatása miatt. A patak élővilága a kémiai értékeket alacsony változásokon belül tartja. A patak karszt víz mely útja során a magas kalcium sókat mész tufaként dobja le, ezért átlagos a keménység (19-24 német keménységi fok).

A patak felső részénél a mintázásokat 2019.08.01-08.03. között végeztük. A mintákat vízbőrönd segítségével elemeztük. Kiugró értéket 2019.08.02-án a foszfáttartalomban találtunk (többi naphoz képest 5x). Lehetséges indok lehet, hogy a közeli telkeken a mosószer valamilyen módon belekerült a vízbe. A patak élővilága a kémiai értékeket alacsony változásokon belül tartja. A patak karszt víz, keménysége 19-26 német keménységi fok között van.

BISEL

A BISEL vizsgálat a makrogerinctelen élőlények vizsgálatán és osztályozásán alapuló biológiai vízminősítés. A vizsgálathoz a mintavételt 2019.07.30 – 2019.08.02. között végeztük. Leggyakoribb talált taxonok: bolharák, víztaposó poloska, nagy szitakötő lárva, kérészek, erezett kérészek, légy lárva, nagy szitakötő lárva, gömbkagyló, sapkacsigák, kérészek, házas tegzesek, erezett kérészek, molnár poloska, bolha rák, légy lárva.

Miután a tavat tápláló patak forrásához közelebbi részéből, közepéből és a tó felé haladva közel azonos távolságokat kihagyva, illetve a tó és a patak találkozásánál vettünk mintákat, vizsgálataink után megállapítható, hogy a vízben közel hasonló makrogerinctelenek találhatóak meg a patak felső részén, amelyek nagy érzékenységűek. A patakban a víz enyhén szennyezett, a tó környékén mérsékelten szennyezett kategóriába esik a BISEL index alapján. Általánosságban elmondható, hogy jelen vannak a nagy érzékenységű fajok a patakban és a tóban is, bár a patak biodiverzitása alacsony, kevés féle taxon található meg benne.

 

FOTOMETRIÁS MEGHATÁROZÁS

Mintáink esetében a kimutatási határérték alatt volt a víz vas(II)-ion tartalma.

 

Keress minket itt is!

Csatlakozz a közösséghet!

Az ikonokra kattintva elérsz minket közösségi oldalainkon is.

Kapcsolat

Cím: 7622 Pécs, Batthyány utca 1-3.

Telefon: 72/513-680
Fax: 72/513-681
E-mail: titkarsag@pollack.hu

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.