Tisztelt Szülők!   2019. május 14-én (kedden) 16...
A Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és...
  Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! A felvételi listát, az...
    A 2018/2019-es tanévben 75 éves a Pollack!...
Elkészült a Pollack lipdub videó...
1426
1440
1439
1332
1279

Felnőttoktatás általános információk

Ha ingyen szeretne államilag elismert szakképesítést szerezni - akár munka mellett - akkor itt a lehetőség! Korhatár nélkül!

JELENTKEZÉSI LAP

Amit a felnőttoktatásról tudni kell...

 • A felnőttoktatás iskolarendszerű oktatás, köznevelési alapfeladat (nem összetévesztendő a felnőttképzési önköltséges tanfolyami oktatással).
 • Államilag támogatott, az első két szakma megszerzése ingyenes. Az azonos szakmacsoportban szerzett szakmák egy szakképesítésnek számítanak!
 • A tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához igazodva a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén tizenhetedik, gimnázium és szakképző iskola elvégzése után huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.
 • A felnőttoktatásban az oktatás megszervezhető a nappali oktatás munkarendje továbbá esti munkarend szerint. Szakképző iskolában a nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás azok számára szervezhető meg, akik még nem rendelkeznek szakképesítéssel. A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.
 • Az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább ötven százalékát el kell érnie, a gyakorlati képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati óraszám hatvan százaléka.
 • A felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás köthető, ami többek között pénzbeli juttatást jelent a tanulónak. Tanulószerződés köthető a saját munkáltatóval is, a munkaviszony és a tanulószerződéses jogviszony nem zárja ki egymást.

Kiknek ajánljuk ezeket a képzéseket?

 • Akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni.
 • Akik nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe.
 • Akik pályamódosításon gondolkodnak, mert nem tudatosan hozták meg pályaválasztási döntésüket.
 • Azoknak a pályakezdőknek, akik első szakmájukkal nem tudtak elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
 • Azoknak a munkavállalóknak, akik jelenleg munka nélkül vannak és szakmaváltáson gondolkodnak.
 • Azoknak a munkavállalóknak, akik hosszabb inaktív időszak után térnek vissza a munkaerőpiacra és szakmai tudásukat szeretnék kiszélesíteni.
 • Azoknak, akik tovább szeretnék bővíteni szakmai tudásukat, piaci versenyképességüket.

Tájékoztató előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálatról

A 2018/2019-es tanévben az előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálatot a PTE Klinikai Központ Orvosszakmai Igazgatóság Foglalkozás-egészségügyi és Munkahiégiénés Központja végzi, előzetes időpontegyeztetés alapján.

Helyszín: Pécs, Nyár u. 8.

Tel.: +36-72-507-523

Tájékoztató előzetes tanulmányok beszámítására vonatkozóan

A Szakképzési törvény vonatkozó rendelkezései szerint:

27. § (1) A szakképző iskolában és a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítésre előírt – megegyező tartalmú – követelmények teljesítésébe a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint be kell számítani. Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet a szakképző iskola vezetőjéhez kell benyújtani. A beszámítható előzetes tanulmányokról és teljesített követelményekről a szakképző iskola vezetője határozattal dönt. A szakképző iskola vezetőjének döntése ellen a kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni.

(2) A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése előtt munkaviszonyban (vállalkozói jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) eltöltött szakirányú gyakorlati idő – a szakképző iskola vezetőjének egyedi döntése alapján az (1) bekezdésben meghatározottak szerint – beszámítható.”

A beszámítás menete:

 • A tanuló kérelmet nyújt be a szakképző intézménybe az előzetes tanulmányok beszámítására (tantárgyanként külön). A kérelemben közli, hogy milyen tanulmányok alapján kéri a beszámítást. A kérelem mellé mellékeli a bizonyítványt illetve a szükséges tantárgyi tematikát.
 • A kérelmet az iskola igazgatójának kell címezni (Lantos Károly igazgató részére, Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.)
 • A kérelem szakmai indokoltságáról az igazgató kikéri a szakmai munkaközösség és/vagy az érintett szaktanár véleményét.
 • A szakmai vélemények alapján az igazgató dönt, amiről a kérelem benyújtását követő 15 napon belül határozatban értesíti a tanulót és az érintett szaktanárt.

Keress minket itt is!

Csatlakozz a közösséghet!

Az ikonokra kattintva elérsz minket közösségi oldalainkon is.

Kapcsolat

Cím: 7622 Pécs, Batthyány utca 1-3.

Telefon: 72/513-680
Fax: 72/513-681
E-mail: titkarsag@pollack.hu

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.