Kedves Diákok! Szeretettel köszöntjük Önöket iskolánkban. A...
    A 2018/2019-es tanévben 75 éves a Pollack!...
Elkészült a Pollack lipdub videó...

Amit a közösségi szolgálatról tudni kell

Általános információk

 • A köznevelési törvény [4. § (13)] szerint a „A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.
 • A köznevelési közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:
  • a) egészségügyi,
  • b) szociális és jótékonysági,
  • c) oktatási, 
  • d) kulturális és közösségi,
  • e) környezet- és természetvédelemi, 
  • f) polgári és katasztrófavédelmi
  • g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel,
  • h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.
 • Közösségi szolgálat csak annál a Szervezetnél kezdhető meg, amelyikkel az iskola együttműködési megállapodást kötött.
 • A tevékenységet a tanulók önkéntesen választják az iskola közvetítette lehetőségek közül, de a tanulók is javasolhatnak fogadó szervezetet.
 • Az iskolai közösségi szolgálatért felelős pedagógus 

Iskolai koordinátor: Fleischmann Anna, elérhetősége: + 36 72 513 680 ; anna.fleischmann@pollack.hu

A fogadó intézmény a kapcsolattartás és a tanuló feladatainak szervezése céljából menntort nevezt meg.    ​​ 

 • Az egyes Szervezetek pontos neve és címe, tevékenységi körei, mentorainak pontos neve és elérhetősége, megtalálható a honlapon a Szervezetek menüpontban, valamint a hirdetőtáblán.
 • Ha a tanuló olyan Szervezetnél szeretnél tevékenykedni, amelyikkel az iskolának még nincsen megállapodási szerződése, akkor a Szervezet pontos nevével és elérhetőségével keresse meg az iskolai főkoordinátort, aki felveszi velük a kapcsolatot.
 • 50 óra teljesítése kötelező, ebből legfeljebb 5 óra felkészítő majd végezetül 5 óra záró foglalkozás tartható.
 • Az iskolánk a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, lehetőség szerint arányosan elosztva, legkésőbb az utolsó tanév kezdetéig. A tanulók több fogadó szervezetnél is kitölthetik a kötelező idejüket.
 • A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
 • A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.
 • Fontos, hogy a tanulók folyamatosan kísérjék figyelemmel a közösségi szolgálattal kapcsolatos aktuális programokat.

A közösségi szolgálat teljesítéséhez tartozó adminisztrációs feladatok

 • A tevékenység megkezdése előtt, minden egyes tanévre vonatkozóan, tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie és leadnia, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett területét és időkeretét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. A jelentkezési lapot az osztályfőnöktől lehet kérni.
 • A közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben leírja, hogy mikor, hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet folytatott, és rögzíti a tapasztalatait:
  • Fontos, hogy az iskola által elkészített nyilvántartó lapot, mindig vigye magával a tanuló a szolgálat teljesítésének helyszínére. Az adott szervezet helyi koordinátorával minden alkalommal aláíratja és lepecsételteti az adott napon teljesített órákat.
  • Ezzel egyidejűleg a tanuló az iskola által elkészített tevékenységi naplóba, átvezeti a teljesített órákat. Ezen felül részletezi az elvégzett munkát és ír pár mondatot a munkával kapcsolatos élményeiről, tapasztalatairól. A tevékenységi napló formanyomtatványa letölthető a honlapról. ( link)
 • A nyilvántartó lapot és a tevékenységi naplót a diák kéthavonta bemutatja az osztályfőnökének, aki az iskola részéről aláírja és rögzíti azokat a mozanaplóban.
 • Az osztályfőnök minden évben a bizonyítványban és a törzslapon dokumentálja, hogy az adott tanév végéig a tanuló hány óra közösségi szolgálatot teljesített.
 • A diák az 50 óra teljesítését követően, a tevékenységi napló zárásaként, fogalmazás formájában is beszámol a tapasztalatiról. Ezt követően az élményeit az osztályközössége és a koordinátorok előtt is elmeséli (fogalmazás, fotósorozat, videófilm, power point stb. formájában).
 • Ezt követően az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

A közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért felelősök feladatai:

Az iskolai koordinátor feladatai:

 • a tanulói jelentkezési lapok összesítése, nyilvántartása,
 • a tanulók felkészítése 
 • pedagógiai feldolgozás 
 • a tanulók bevonása a folyamat egészébe: aktuális lehetőségek eljuttatása a tanulókhoz, jelentkezők összesítése és a névsor eljuttatása a Szervezethez,
 • fogadóhelyekkel való kapcsolattartás, szerződéskötés előkészítése,
 • az alapelvek érvényesülése,
 • weblap,
 • a teljesítésről szóló igazolás kiállítása,
 • összesítő statisztika készítése.

Az osztályfőnökök feladatai:

 • a névre szóló nyilvántartó lap és a tevékenységi napló elkészítése a 9. évfolyamon,
 • a jelentkezési lapok kiosztása, begyűjtése,
 • a tanulók motiválása és bevonása a folyamatba (szorosan együttműködve a koordinátorral),
 • folyamatos figyelemmel kísérés, szülők értesítése „lemaradás esetén”,
 • pedagógiai feldolgozás osztályfőnöki órák keretében,
 • 2 havi rendszerességgel történő adminisztrálás a mozanaplóban a nyilvántartó lap és a tevékenységi napló összhangja alapján,
 • a tevékenységek elismerése (aláírással és iskolai pecséttel)
 • a tanév végén a teljesített órák számának a bizonyítványba és a törzslapra a megfelelő záradékkal való rögzítése.

A közösségi szolgálat helyszínei

A közösségi szolgálat kétféle helyszínen, a Pécsi Pollack Mihály Szakgimnázium,  Szakközépiskola és Kollégiumban (helyben) vagy iskolán kívüli szervezetnél valósítható meg.

Helyben ellátandó tevékenységek:

Iskolánk azokat a tevékenységeket fogadja el közösségi tevékenységként, melyek nem szerepelnek a Pedagógiai Programban.

 

Tevékenység

Igazolható időtartam

Igazoló személy

Iskolai rendezvényeknél a helyszín berendezése

alkalmanként 1 óra

a rendezvény szervezésével megbízott felügyelő tanár

Iskolanépszerűsítés az általános iskolákban

előkészítő foglalkozás 1 óra

előadásonként 2 óra

az iskola népszerűsítéséért felelős tanár

Pályaválasztási kiállítás

alkalmanként maximum. 3 óra

a feladattal megbízott pedagógus

Nyílt nap

alkalmanként maximum 3 óra

a feladattal megbízott pedagógus

Rendkívüli kémiaóra általános iskolások számára

előkészítés 1 óra

alkalmanként 3 óra

a feladattal megbízott pedagógus

Iskolai ünnepi műsor szervezése, előkészítése

felkészítés maximum 3x2 óra

a feladattal megbízott pedagógus

Szalagavatón rendezői feladatok, ruhatár biztosítása

maximum 3 óra

a feladattal megbízott pedagógus

Végzősök tiszteletére előadott palotás tánc

felkészítés maximum 6 óra

a tánc betanításával megbízott tanár

Az iskola műszaki állapota és környezetének javítása érdekében végzett munka

ténylegesen elvégzett munka időtartama

a feladatot felügyelő pedagógus

A tanulótársak segítése a tanulásban

tényleges foglalkozás időtartama

a feladatot felügyelő pedagógus

Iskolai szertárok rendezése

alkalmanként 2 óra

a feladatot felügyelő pedagógus

Osztály által vállalt feladatok

alkalmanként maximum 3 óra

osztályfőnök

Keress minket itt is!

Csatlakozz a közösséghet!

Az ikonokra kattintva elérsz minket közösségi oldalainkon is.

Kapcsolat

Cím: 7622 Pécs, Batthyány utca 1-3.

Telefon: 72/513-680
Fax: 72/513-681
E-mail: titkarsag@pollack.hu

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.